Birgjar
Góð tengsl og samvinna
Birgjar
Góð tengsl og samvinna

Við leggjum áherslu á góð tengsl og samvinnu við birgja og þjónustuaðila. Við gætum jafnræðis í samskiptum og við val og dreifingu á vörum. Öflug rafræn samskipti og birgjavefur bæta þjónustu og upplýsingaflæði.

Samskipti
Birgjar
Samskipti við birgja

Allir sem hafa leyfi til innflutnings áfengis geta sótt um að vörur þeirra fari í sölu í Vínbúðir. Áður en viðskipti geta hafist, þurfa birgjar að gera stofnsamning við ÁTVR. Samningurinn tekur til allra vörukaupa frá birgjum og veitir jafnframt aðgang að þjónustuvef. Jafnframt kveður samningurinn á um réttarstöðu aðila á grundvelli reglugerðar um vöruval, innkaup og dreifingu ÁTVR á áfengi (Nr. 1106/2015). Á þjónustuvef hafa birgjar yfirsýn yfir stöðu umsókna, þar geta þeir nálgast söluskýrslur og framlegðarskrá auk þess sem birtar eru almennar fréttir sem snúa að samskiptum birgja og ÁTVR. Árlega er framkvæmd viðhorfskönnun meðal birgja til að fá fram skoðanir þeirra á ýmsum þáttum. Þar kemur fram að 76% birgja eru ánægðir með birgjavefinn, 9% eru óánægðir.

dosir birgjar-1620x1200.jpg

Almennt eru birgjar frekar ánægðir með þjónustu ÁTVR á heildina litið, 67% eru mjög eða frekar ánægðir en 17% eru óánægðir. Í könnuninni í ár var spurt hvort birgjar ynnu markvisst að því að minnka kolefnisspor þeirra vöru sem boðin er til sölu í Vínbúðunum, 54% svara því játandi. Þegar spurt er hvort fyrirtækið hafi flutt inn áfengi sem flokkast sem grænn kostur eða sanngjörn framleiðsla, til dæmis lífrænt, náttúruvín eða umhverfisvænar umbúðir, þá svara 75% því játandi. 42% eru frekar eða mjög ánægðir með fyrirkomulag áfengissölu en 35% óánægðir, aðrir eru hlutlausir. Í könnuninni komu fram fjölmargar ábendingar um hvað betur má fara í samskiptum við birgja og verða niðurstöðurnar rýndar um leið og leitað er leiða til að bæta samskipti og þjónustu.

Birgjar hafa aðgang að sérstökum þjónustuvef sem er í stöðugri þróun.

76%
ánægðir með birgjavefinn
67%
birgja ánægðir með þjónustu ÁTVR